20 april 2016

Månen och Jupiter

Klar och lugn kväll, med bara antydan till dismoln. Jag filmade först Jupiter med ganska dålig seeing (medan teleskopet kyldes ner). De andra två månarna finns till höger om planeten, men jag använde Barlow hela tiden och tog aldrig någon “helbild”

N3037

Seeingen blev efterhand lite bättre, och här syns planeten på bilder från 22.25 (med månar) resp 22.29

N3040 N3042

Efter en omgång månobservationer (se nedan) återvände jag till Jupiter med bilder från 23.09 resp. 23.13. Det finns gott om tydliga markeringar som visar hur mycket planeten roterat på bara 45 minuter

N3057N3059

Månen stod lägre på himlen och var 98% full. Jag tog bilder längs terminatorn, hyggliga men utan överraskningar. I norr är det som vanligt Anaxagoras och Philolaus som dominerar ovanför Plato

N3044

I nordväst skymtar den stora kratern Pythagoras

N3043

sen kommer förstås Aristarchus och Schröters dal

N3045

N3046

Vidare neråt ser vi Grimaldi och de karakteristiskt mörka bottnarna i Billy och Cruger

N3047

N3048

Parallellt med randen av Mare Humorum finns bl.a. sprickdalarna Rupes Liebig, och (mycket längre ifrån!) Rimae Sirsalis

N3049

 

N3050

Kraterplatån Wargentin syns nu tydligt utanför Schickard

N3051

I söder är det svårt att urskilja Clavius och Moretus

N3053

Vid den belysta randen ser man inte heller så mycket, men att librationen nu missgynnar Humboldthavet är tydligt

N3056

Nu blir det inte mer måne i april, efter den 24:e hamnar den under trädtopparna sett här hemifrån…

Lämna ett svar