19 april 2016

Moln, moln, moln

Trodde det till sist hade klarnat upp på kvällen, och började med några direktbilder genom SW200. Vis av flera skakbilder av Jupiters månar lät jag kameran vara öppen 3 sekunder men exponerade själv 1 sekund(?) med kikarlocket mitt i. Det fungerade, och vi har igen raden från chi Leo, via HIP 54057 och till Jupitermånarna

CA5540

Sen tog jag två bilder till höger om Jupiter som jag här sammanfogat till en “panoramabild” där man kan se att småplaneten 37 Fides fortfarande finns i närheten av Jupiter

CA554x

Månen är ganska stor nu, men det finns intressanta randområden att filma.

CA5544

Jag började dock med Jupiter. Utan Barlow kan man överexponera så att månarna syns tydligt (jmf ovan!)

N3030

Med Barlow märktes det hur dålig seeingen var (två månar skymtar till höger)

N3032

Denna bild blev kvällens bästa, och sedan kom molnen…

N3034

Det var ju månen jag egentligen var mest intresserad av, men det gick bara att filma några få sekunder innan det var heltjockt. Det var

trots allt roligt att få en månbild. Man ser den stora kratern Schickard, med Wargentin ännu i skugga.

N3036

Lämna ett svar