M8

M8 eller Lagun-nebulosan är en stor öppen stjärnhop och nebulosa som tyvärr ligger lite för sydligt för en svensk observatör. Bilden här från 5/9 2016 visar hur den som en av många M-objekt i södra vintergatan alltid hamnar i trädtoppshöjd.

Den 24-25 augusti 2020 fick jag några exponeringar med Megrez-teleskopet (f=360 mm), innan M8 åter försvann in i trädskuggan till höger

Den 22 augusti 2017 tog jag också några bilder med SW200-teleskopet (f=1000 mm)

Stjärnorna i hopen är unga, ljusstarka och heta, och det är deras ultraioletta ljus som joniserar nebulosan så att den sänder ut vätets röda spektrallinje (H-alfa).