216 Kleopatra

Asteroiden nr 216 Kleopatra är en ovanlig asteroid genom att den är så långsträckt. Genom flera sorters observationer har man bestämt en längsta axel på ca 260 km, medan den “i midjan” bara är kanske 60-70 km i diameter. Den är också ovanlig genom att man kunnat observera två små (7-9 km) satelliter i bana runt den. Banan runt solen har perihelium vid 2,09 a.e. och aphelium vid 3,50 a.e., med en omloppstid på 4,67 år. Även banans inklination är relativt stor (13 grader), och oppositionerna blir därmed ganska olika varandra.

Oppositionen 9 september 2022 var klart gynnsam, och jag kunde observera den i Pegasus långt ovanför ekliptikan. Avståndet till solen är här ungefär 2,20 a.e, till jorden 1,26 a.e, och ljussyrkan ca 10,1.