17 Thetis

Asteroiden nr 17 Thetis är ca 90 km i diameter och rör sig i en bana med 3,88 års period, medelavstånd 2,47 a.e. från solen. Perihelavståndet är 2,14 , aphelavståndet 2,80 a.e.

Jag observerade Thetis första gången vid en aphelopposition i Oxen i december 2021, men så ljussvag att jag inte kunde fixa en andra observation i rimlig tid. Bildparet här är alltså inte förrän från slutet av januari med Thetis 2,78 a.e. från solen  och 2,03 a.e. från jorden, magnitud ca 12,4.

En gynnsammare opposition följde 8 april 2023, men jag observerade inte förrän en månad senare när Thetis passerade praktiskt nära delta Virginis. Avståndet från solen är här 2,25 a.e., från jorden 1,38 a.e., oh magnituden ca 11,2.