17 Thetis

Asteroiden nr 17 Thetis är ca 90 km i diameter och rör sig i en bana med 3,88 års period, medelavstånd 2,47 a.e. från solen. Perihelavståndet är 2,14 , aphelavståndet 2,80 a.e.

Jag observerade Thetis första gången vid en aphelopposition i december 2021, men så ljussvag att jag inte kunde fixa en andra observation i rimlig tid. Bildparet här är alltså inte förrän från slutet av januari med Thetis 2,78 a.e. från solen  och 2,03 a.e. från jorden, magnitud ca 12,4.