52 Europa

Förutom att asteroiden nr 52 Europa har ett förvillande namn är den också stor. Diametern är ca 315 km, och den är då nummer fem (oräknat dvärgplaneten Ceres) i storlek, större än t.ex. nr 3 Juno. Den har dock en ganska mörk yta, och kommer aldrig närmare jorden än ca 1,80 a.e., så den är inte särskilt ljusstark. Medelavståndet från solen är 3,10 a.e., vilket ger omloppstiden 5,46 år.

 

Efter opposition nära gamma Geminorum 27 december 2020 observerade jag Europa ett par kvällar i februari 2021. Den befann sig då nära chi2 Orionis, på väg att svänga uppåt vänster.