77 Frigga

Asteroiden nr 77 Frigga är ca 70 km i diameter, med spår av metaller på ytan (M-typ). Perihelavståndet är 2,31 a.e., aphelavståndet 3,02 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,36 år.

Jag observerade Frigga första gången (med 200mm teleobjektiv) ett stycke efter oppositionen den 20/8 2023, när den befann sig ovanför gamma och delta i Stenbocken. Avståndet från solen är här 2,62 a.e., från jorden 1,69 a.e., och magnituden omkring 12,6.