57 Mnemosyne

Asteroiden nr 57 Mnemosyne är ungefär 110 km i diameter, och den har ljus yta (S-typ). Den rör sig dock i den yttre delen av asteroidbältet, nästan i 2:1 resonans med Jupiter, så den blir aldrig särskilt ljusstark. Perihelavståndet är 2,78 a.e., aphelavståndet 3,52 a.e., och omloppstiden runt solen 5,59 år.

Jag observerade Mnemosyne första gången efter en perihelopposition i Oxen  den 28/11 2022. Av olika anledningar fick jag inte till två vettiga observationstillfällen förrän två månader senare, när den blivit klart ljussvagare. Vädret den 27/1 var också dåligt, och jämförelsebilden bara nätt och jämnt användbar. Avståndet till jorden är 2,33 a.e., till solen 2,85 a.e., och magnituden omkring 12,1.