42 Isis

Asteroiden 42 Isis är ca 100 km stor och går i en bana med medelavstånd 2,44 a.e. från solen, period 3,82 år. Banan är ganska excentrisk, med perihelium vid 1,90 a.e. och aphelium vid 2,99 a.e., dvs avståndet från jorden vid opposition varierar mycket.

Jag observerade Isis första gången 2021 nära en opposition i Oxen. Avståndet från solen var ca 2,55 a.e, från jorden 1,57 a.e. och magnituden kring 11,0.