36 Atalante

Asteroiden Atalante är ungefär 110 km i diameter, och går i en bana med medelavståndet 2,75 a.e. till solen, period 4,55 år. Banan är påtagligt störd av Jupiter, och har stor excentricitet (0,30) och stor inklination (18 grader). Vid en perihelieopposition kan den komma så nära jorden som 0,90 a.e., medan den i ogynnsamma fall inte komer närmare än 2,58 a.e, så ljusstyrkan växlar drastiskt. Banans uppstigande nod ligger nära vårdagjämningspunkten, vilket också innebär att Atalante kan nå extrema positiva och negativa deklinationer.

Jag observerade den första gången nära oppositionen den 8/3 2021, ca 1,96 a.e. från jorden och av  magnitud ca 12,5.

Nästa opposition i maj 2022 sker vid -33 graders deklination, och den därpå följande i juli 2023 vid -49 grader, dvs omöjligt att observera från Sverige. I december 2024 kommer oppositionen i stället vid +55 graders deklination, så Atalante är helt klart lite ovanlig.