43 Ariadne

Asteroiden nr 43 Ariadne är påtagligt osfärisk, med en längsta axel nästan 100 km mot den kortaste omkring 50. Banan har perihelium vid 1,83 a.e. och aphelium vid 2,57 och omlopsperioden kring solen är 3,27 år. Jag observerade den ca två månader efter en gynnsam opposition i Vattumannen, när den åter rör sig i direkt led. Avståndet från jorden är här 1,27 a.e., från solen 2,00 a.e., och magnituden är ca 11,3.