67 Asia

Asteroiden nr 67 Asia är bara ungefär 60 km i diameter, men med ljus yta (S-typ). Perihelavståndet är 1,97 a.e., aphelavståndet 2,87 a.e., och omloppsperioden kring solen 3,77 år.

Jag observerade Asia första gången en vecka före en gynnsam opposition i Vågen 2023. Avståndet från solen är här 2,24 a.e, från jorden 1,24 a.e., och magnituden är ca 11,0.