iNova PLB C2

Denna lilla färgfilmkamera (med 1024×768 pixel upplösning) placeras som ett okular i teleskopet, och ansluts med en USB-sladd till en laptop-dator. Via ett program i datorn kan man leta upp sitt objekt (måne eller planet) och välja lämplig exponeringstid (från 1 ms och uppåt). I motsats till filmning med vanliga kameror eller mobiltelefoner får man okomprimerad avi-film, vilket tar stor plats, typiskt mer än 1 Gb per minut filmning. Från några få minuter film kan sedan analysprogram som Autostakkert och Registax få fram en stillbild med förvånansvärt mycket detaljer.

Lämna ett svar