28 Bellona

Asteroiden nr 28 Bellona är ca 100 km i diameter, och rör sig i en bana med medelavståndet 2,78 a.e. till solen, period 4,63 år.

I mars 2016 observerade jag Bellona bara några dagar efter en gynnsam opposition i Lejonet. Den var då bara 1,44 a.e. från jorden, av magnitud 10,2.

Fem år senare hade den opposition i Jungfrun omkring 22 april, och jag fångade den igen på två konsekutiva kvällar. Avståndet till jorden var ca 1,69 a.e., avståndet till solen 2,67 a.e., och magnituden omkring 11,0.