324 Bamberga

Asteroiden nr 324 Bamberga är en av de tjugo största, med en diameter omkring 230 km, men ytan är ganska mörk (C-typ). Eftersom perihelavståndet är så litet som 1,77 a.e. kan Bamberga vid perihelieoppositioner nå magnitud 8. Aphelieavståndet är dock dubbelt så stort (3,59 a.e.) och oppositionerna är inte alla så gynnsamma, som framgår också av det höga upptäcktsnumret. Omloppstiden runt solen är 4,39 år, och en perihelieopposition följs av en ny efter 5 varv=22 år, nästa gång i september 2035.

Även baninklinationen är stor (11 grader), och min första observation av Bamberga skedde långt ovanför eklitikan  i Perseus. Här är avståndet från solen omkring 1,88 a.e., från jorden 1,01 a.e. och magnituden 9,6. Den exakta oppositionen kommer 20 november, men Bamberga är då lite längre från solen, och magnituden blir inte ljusare än 9,2.