96 Aegle

Asteroiden nr 96 Aegle är ganska stor (170 km) men med mörk yta. Omloppstiden runt solen är 5,33 år, med perihelium vid 2,62 och aphelium vid 3,05 a.e. Inklinationen mot ekliptikan är 16 grader, så Aegle kan synas en bra bit norr eller söder om ekliptikan.

Jag observerade Aegle drygt ett par månader efter en opposition i Perseus i januari 2022, när den råkade passera nära iota Aurigae. Avståndet till solen är 2,88 a.e., och avståndet till jorden hela 2,95 a.e., så magnituden är bara kring 13,4. (Bilderna därför tagna med Megrez-teleskopet, 72mm f/5, i stället för med bara teleobjektiv).