113 Amalthea

Asteroiden 113 Amalthea är ganska liten (45 km), men med stort albedo och ganska kortperiodisk (3,66 år) bana, så att den ändå ibland blir lätt observerbar. Perihelium ligger vid 2,17 a.e., aphelium vid 2,58 a.e. Från spektrum har man sett att den har en ovanlig mineralogisk sammansättning och verkar liksom nr 9 Metis vara ett fragment av en större (500 km) kropp. Vid en stjärnockultation 2017 upptäckte man också en liten (5 km) satellit.

Oppositionen i Leo den 16/2 2021 var ovanligt gynnsam med asteroiden nära perihelium, men jag observerade inte förrän precis när rörelsen vänt mot direkt igen, så positionen ändras inte mycket på två dygn.

Amalthea är här 2,21 a.e. från solen, 1,46 a.e. från jorden, med magnitud ca 12,1.