27 Euterpe

Asteroiden nr 27 Euterpe är ca 100 km i diameter och med ljus yta (S-typ). Banan har perihelium vid 1,94 a.e, aphelium vid 2,35  och omloppsitden runt solen är 3,59 år. Eftersom den vid oppsositonerna kommer nära jorden är den då också ljusstark, magnitud 8.5-10.

Jag försökte ta bilder kring den gynnsamma oppositionen 13/11 2022, men fick klart väder bara 19/10 och 17/11, och missade att få den i samma synfält. Sen hade jag precis samma problem att det inte blev klart igen förrän 13/12, och att bilden från 17/11 då inte har med området där den finns den 13/12. Vidare till den 23/12 hade Euterpe inte rört sig långt, men eftersom jag då hade problem med kameradrivningen fick det bli en ful summa av 8s-bilder.

Den 18/12 var avståndet från solen 1,98 a.e., från jorden 1,14 a.e. och eftersom magnituden fortfarande är så ljus som 9,8 syns Euterpes rörelse mycket tydligt.