704 Interamnia

Asteroiden nr 704 Interamnia är faktiskt den femte största, med en diameter runt 330 km. Ytan är dock mycket mörk, och även perihelieavståndet ganska stort (2,58 a.e.), så upptäckten dröjde till 1910. Omloppstiden är 5,34 år, med stor excentricitet (aphelavstånd 3,53 a.e.) och inklination (17 grader).

Oppositionen 18 augusti 2022 var mycket gynnsam, och Interamnia var lätt att hitta ett par veckopr innan under Enif i  Pegasus, långt över ekliptikan. Avståndet från solen är här 2,72 a.e., från jorden 1,77 a.e., och magnituden ca 10,3.