49 Pales

Asteroiden nr 49 Pales är stor (175 km) men med mörk yta. Omloppstiden i banan runt solen är 5,46 år med perihelium vid 2,40a.e. och aphelium vid 3,10 a.e.

Jag observerade Pales första gången ett par månader efter en opposition i Kräftan den 23/1 2022. Pales är här 3,03 a.e. från solen, 2,47 a.e. från jorden, med magnitud ca 13,2.