140 Siwa

Asteroiden nr 140 Siwa är ca 110 km i diameter och med mörk yta (C-typ). Perihelavståndet är 2,14 a.e., aphelavståndet 3,32 a.e. och omloppsperioden kring solen 4,52 år.

Jag observerade Siwa första gången mycket nära en opposition i Fiskarna (15/10 2023). Aståndet från solen är 2,49 a.e., från jorden 1,49 a.e., och magnituden är ca 11,6.