92 Undina

Asteroiden 92 Undina är omkring 125 km i diameter med ljus yta. Perihelavståndet är 2,86 a.e, aphelavståndet 3,52 a.e., och omloppstiden kring solen 5,69 år.

Jag observerade Undina före en gynnsam opposition 2022, när den befann sig i samma synfält som Mira. Avståndet från solen är 2,95 a.e, från jorden 1,99 a.e. och magnituden ca 11,2