2 Pallas

Asteroiden Pallas är den tredje i storleksordning, med 512 km i diameter nästan lika stor som tvåan Vesta. Banans halva storaxel är nästan precis som Ceres, med omloppstid 4,62 år, men den är mer elliptisk och lutar framför allt ovanligt mycket mot ekliptikaplanet. Lutningen innebär att den ofta syns i stjärnbilder som inte tillhör Djurkretsen och där man aldrig ser andra asteroider. Vid oppositionen i juli 2011 syntes den t.ex. i stjärnbilden Pilen, och gjorde sedan en sväng ner genom Örnen där jag tog ett par bilder

Oppositionen 2012 var ganska lågt i Valfisken, och jag har inga bilder. Nästa opposition i februari 2014 fanns Pallas söder om ekliptikan, nära Alphard i Vattenormen (Hydra). Därifrån rörde den sig sedan norrut, och såg i april mycket normal ut när den rörde sig framåt i Lejonet.

Efter opposition i Herkules i juni 2015, långt norr om ekliptikan, svängde den neråt och rundade alfa Herculis i september.

I augusti 2016 var oppositionen nära stjärnan Enif i Pegasus, men mina två enda bilder är tagna med teleobjektiv sex veckor från varandra, med Pallas i två helt olika fält. I november/december 2017 gjorde Pallas en oppositionsslinga långt ner mot deklination -28, även den utan bilder. Sen kom den trevliga oppositionen i april 2019 när Pallas hamnade nära Arkturus och eta Bootis.

I juli 2020 hade vi en opposition i Pilen, med en rörelse ner genom vintergatan som jag försummat.