2 Pallas

Asteroiden Pallas är den tredje i storleksordning, med 512 km i diameter nästan lika stor som tvåan Vesta. Banans halva storaxel (2,77 a.e.) är nästan precis som Ceres, med omloppstid 4,62 år, men den är mer elliptisk, med perihelium vid 2,13 a.e. och aphelium vid 3,41 a.e. Framför allt lutar banan ovanligt mycket mot ekliptikaplanet (35 grader), vilket innebär att  den kan synas i stjärnbilder som inte tillhör Djurkretsen och där man aldrig ser andra asteroider. Vid oppositionen i juli 2011 passerade den t.ex. stjärnbilden Pilen, och gjorde sedan en sväng ner genom Örnen där jag tog ett par bilder

Oppositionen 2012 var ganska lågt i Valfisken, och jag har inga bilder. Nästa opposition i februari 2014 fanns Pallas söder om ekliptikan, nära Alphard i Vattenormen (Hydra). Därifrån rörde den sig sedan norrut, och såg i april mycket normal ut när den rörde sig framåt i Lejonet. Den är ganska nära solen (2,26 a.e.) men har hunnit till 1,64 a.e. från jorden. Magnituden är ungefär 8,2.

Efter opposition i Herkules i juni 2015, långt norr om ekliptikan, svängde den neråt och rundade alfa Herculis i september.

I augusti 2016 var oppositionen nära stjärnan Enif i Pegasus, men mina två enda bilder är tagna med teleobjektiv sex veckor från varandra, med Pallas i två helt olika fält. I november/december 2017 gjorde Pallas en oppositionsslinga långt ner mot deklination -28, även den utan bilder. Sen kom den trevliga oppositionen i april 2019 när Pallas hamnade nära Arkturus och eta Bootis. Här på bilderna är avståndet från solen  2,53 a.e., från jorden 1,60 a.e, magnituden ca 7,9.

I juli 2020 hade vi en ny nordlig opposition i Pilen, med en rörelse ner genom vintergatan som jag försummade. I september 2021 var oppositionen lite norr om ekliptikan i Fiskarna. Mina bilder är från oktober, när den backat till i trakten av lambda i Vattumannen. Avståndet från solen är ca 3,09 a.e., från jorden 2,24 a.e., magnitud ca 8,6.

I januari 2023 hade Pallas en perihelopposition långt nere i Stora Hunden, vid -30 graders deklination, men den rörde sig sen snabbt uppåt och jag kunde obsevera den i trakten av Sirius i februari. avståndet från solen är 2,13 a.e., från jorden 1,49 a.e. och magnituden ca 7,8.