89 Julia

Asteroiden nr 89 Julia är ungefär 150 km i diameter, vilket är tillräckligt för att man med ESO:s VLT-teleskop marginellt kunnat urskilja en stor krater på dess yta(!). Omloppstiden runt solen är 4,07 år, och banan är såpass excentrisk att avståndet till jorden vid oppositionerna kan variera mellan 1,08 och 2,02 a.e.

Jag observerade Julia nära en gynnsam opposition i Vattumannen, 1,11 a.e. från jorden, med magnituden ca 9,2.