Utrustning

Här beskriver jag kort den utrustning jag använder enligt Observationssätten ovan