32 Pomona

Asteroiden nr 32 Pomona är omkring 80 km i diameter, men enligt en ockultation kanske dubbel eller oregelbunden till formen. Den går i en bana med perihelium vid 2,37 a.e., aphelium vid 2,80 a.e. och omloppstiden 4,16 år.

Jag observerade Pomona på enkelbilder med teleobjektiv i januari 2022, efter en opposition nära zeta Tauri. Den var på gränsen till för svag, så jag satsade på bättre observationer med Megrez-teleskopet. Här ser vi den nära vändpunkten mot direkt rörelse, 2,59 a.e. från solen,  1,89 a.e. från jorden, magnitud ca 12,0.

Nästa opposition den 3/5 2023 var nästan vid perihelium, men vid låg deklination nära alfa Librae.  Jag observerade den en vecka senare, avstånd från solen 2,39 a.e., från jorden 1,39 a.e, magnitud ca 10,6.