23 Thalia

Asteroiden nr 23 Thalia är relativt stor (100 km) och av S-typ, dvs ytan är ganska ljus. Perihelavståndet är 2,02 a.e., aphelavståndet 3,24 a.e. och omloppstiden runt solen 4,26 år.

Jag observerade Thalia första gången nära en ganska ogynnsam opposition 2022. Avståndet från jorden var 1,82 a.e. från solen 2,80 a.e., och magnituden kring 11,1.