M32

Som syns på bilderna av Andromedagalaxen (M31) projiceras satellitgalaxen M32 mot skivan, och det är svårt att inse varför den har ett eget M-nummer. När man observerar visuellt med ett litet teleskop är intrycket dock ett helt annat. Det är mest de centrala delarna av M31 man ser, och då blir M32 helt klart en annan mindre ljusfläck en bit bort. Det liknar för snålt exponerade bilder med SW200-teleskopet (f=1000 mm), där skivan knappast anas. Här ser vi alltså M32 “långt” under M31!