34 Circe

Asteroiden nr 34 Circe är ca 115 km i diameter och går i en bana med 4,40 års omloppstid. Perihelavståndet är 2,41 a.e., aphelavståndet 2,97 a.e., och inklinationen mot ekliptikan 5 grader. Ytan är mycket mörk, så Circe är oftast ganska ljussvag.

 

Jag hade tur och kunde observera Circe första gången nära en perihelopposition i Lejonet 2022. Avståndet från solen var 2,40a.e., avståndet från jorden 1,42 a.e., och magnituden ungefär 11,6.