270 Anahita

Asteroiden nr 270 Anahita är ca 50 km i diameter och med relativt ljus yta (S-typ). Perihelavståndet är 1,87 a.e., aphelavståndet 2,53 a.e, och omloppsperioden kring solen bara 3,26 år.

Jag observerade Anahita första gången nära en opposition i Jungfrun i april 2023. Avståndet från solen är 2,39 a.e., från jorden 1,40 a.e., och magnituden ca 11,8.