M20

M20, Trifidnebulosan, är en spännande nebulosa med två färger. En del med joniserad vätgas sänder ut mycket röd H-alfa strålning, medan en andra del innehåller mycket stoft som reflekterar blått ljus från en het stjärna. Den ligger strax ovanför M8 på himlen, som syns på denna översiktsbild

Med Megrez-teleskopet fångade jag den här strax innan den försvann i träden till höger

Med SW200 syns strukturen tydligt, men exponeringen är för kort för att den (övre) blå reflektionsdelen ska synas ordentligt.