61 Danaë

Asteroiden nr 61 Danaë är ca 85 km i diameter, med högt albedo (S-typ). Perihelavståndet är 2,48 a.e., aphelavståndet 3,48 a.e., och omloppsperioden kring solen 5,15 år.

Jag observerade Danaë första gången 6 veckor efter en opposition i Leo den 7/3 2023. Rörelsen är ännu retrograd, men nära att vända. Fältet här är bara ungefär 0,5 grader, så rörelsen syns ändå tydligt. Avståndet från solen är 3,47 a.e., från jorden 2,75a a.e., och magnituden ca 13,3.