M57, Ringnebulosan

När man talar om planetariska nebulosor kommer alltid Ringnebulosan upp som exempel. Jämfört med M27 är den dock mycket liten, och kan inte ens på denna bild (f=85mm) ses som mer än en grön prick på det lättfunna stället mellan beta och gamma i Lyran. (På samma bild har jag tidigare markerat två ovanligt röda “kolstjärnor”).

Med 150 mm brännvidd ser man att den gröna pricken är en liten skiva

men först med Megrez-teleskopet (f=360mm) anar man formen av en oval ring

En förstorad bild tagen med SW200-teleskopet visar en tydligare blågrön ring (med rödaktig rand), samt den centralstjärna varifrån gasen är utkastad. I ett litet teleskop ser man inga färger, men en spännande svag “rökring” utkastad bland stjärnorna.

Avståndet till Ringnebulosan är ca 2600 ljusår, vilket innebär att den tydliga ringen är omkring 1 ljusår i diameter.