69 Hesperia

Asteroiden nr 69 Hesperia är stor (ca 110 km diameter) och av M-typ, dvs spår av metaller på ytan. Perihelavståndet är 2,49 a.e., aphelavståndet 3,47 a.e., och omloppsperioden krig solen 5,14 år.

Jag observerade Hesperia (med 85mm kameraobjektiv) första gången nära en opposition i Fiskarna i september 2023. Avståndet från solen är 3,22 a.e., frå jorden 2,23 a.e., och magnituden ca 11,8.