M81+M82

Detta välända par av relativt närbelägna galaxer observerade jag visuellt redan med min första 20×80-kikare 1964/65, men har sedan länge försummat dem. Orsaken är så banal att de med hög nordlig deklination (69 grader) antingen varit skymda mot norr, eller stått så högt på himlen att jag haft svårt att sikta mot dem….Jag försökte rätta till saken ett par nätter 2019, men hade som sagt svårt att sikta, så att bilden med 200mm teleobjektiv (22/4) fick dem precis i kanten

En vecka senare (29/4 2019) lyckades jag få ihop 18 minuters total exponering med Megrez-teleskopet, vilket gav följande (med mina mått) fina bild. (Att ta bilder även med SW200-teleskopet finns på min att göra-lista…)

Man kan ana lite spiralstruktur i M81 och (kanske) lite mörka moln i den mer kantställda M82. Även den mindre galaxen NGC 3077 ingår (liksom flera andra) i den s.k. M81-gruppen, omkring 12 miljoner ljusår från solen.