53 Kalypso

Asteroiden nr 53 Kalypso är ca 120 km i diameter men med mörk yta. Perihelavståndet är 2,09 a.e., aphelavståndet 3,15 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,24 år.

Jag observerade Kalypso första gången efter en gynnsam oppositionen den 2/2 2023 i närheten av Praesepe. Avståndet från solen är 2,18 a.e., från jorden 1,23 a.e., och magnituden trots detta så svag som ca 11,7.