10 Hygiea

Småplaneten nr 10 Hygiea är faktiskt den fjärde största (430 km), efter Ceres, Vesta och Pallas. Ytan är dock påtagligt mörk, och banan stor (a=3,14 a.e., P=5,57 år), så den blir aldrig riktigt ljusstark.

Jag har ändå alltid haft ett gott öga till Hygiea, alltsedan jag hösten 1969(?) som astronomistudent  i Lund gjorde en banbestämning för den. Det var just i skiftet innan miniräknare och datorer tog över, och jag tyckte det var lite sport att göra beräkningarna med hjälp av antika (1800-tal!) tabellvolymer med logaritmer och trigonometriska funktioner plus min mekaniska räknemaskin (köpt som fullt up-to-date 1965!). Tyvärr har jag inte kvar dessa uträkningar, men jag följer gärna Hygiea på himlen.

Efter opposition den 24/9 2018 rörde sig Hygiea i Fiskarnas (Piscium, Psc) stjärnbild, som man ser av detta bildpar. Avståndet från jorden är 2,36 a.e. och magnituden ca 10,4.

Vid nästa opposition 26/11 2019 fanns den nära Plejaderna, och jag trodde det skulle vara en lätt match att ta några bilder. Vädret var dock extremdåligt i december 2019, och jag fick bara två bilder med långt mellanrum, där Hygiea först syns långt till vänster och sedan långt till höger om hopen. Avståndet från jorden ökade mellan de två bilderna från 2,53 till 2,69 a.e., och ljusstyrkan sjönk från 10,6 till 11,0.

Följande opposition (29/1 2021) skedde lustigt nog nära himlens andra stora stjärnhop Praesepe (precis ovanför bildens stjärnor delta och theta Cancri), och vi ser här Hygiea 2,22 a.e. från jorden, med magnitud ca 10,1.

I slutet av maj 2022 var avståndet till jorden så kort som 1,86 a.e., men oppositionen skedde lågt på himlen i Skorpionen, och på ljus himmel gjorde jag inga observationer. Nästa opposition igen kom 9/8 2023, och nu fick jag bra observationer i Stenbocken. Avståndet från solen var 3,06 a.e., från jorden 2,07 a.e., och magnituden ca 10,0.