M42, Orionnebulosan

M42 går nästan alltid bara under namnet Orionnebulosan, och den syns redan för blotta ögat som en suddighet i Orions “svärd”.

Med 85mm brännvidd är nebulosan mycket uppenbar

men först med Megrez-telesk0pet kan man börja se detaljerna. Messier delade upp nebulosan så att den lilla kroken uppåt vänster fick nummer 43 i hans katalog, men på alla bilder flyter den ihop med den stora nebulosan M42. Han märkte inte heller reflektionsnebulosan NGC1977.

Med 1000 mm brännvidd (SW200) blir detaljerna lite skarpare, men det behövs längre exponering för att se mer.

Det är också spännande att ta korta exponeringar av nebulosans oftast överexponerade centrum. Här ser man den fyrdubbla stjärna som brukar kallas (Orion-)Trapetset. De är alla mycket ljusstarka och heta, och det är deras intensiva ultravioletta strålning som joniserar hela nebulosan.