16 Psyche

Asteroiden nr 16 Psyche är stor (230 km), men halva storaxeln är 2,92 a.e. och den kan aldrig komma närmare jorden än ca 1,50 a,e. Intressant nog tar banan runt solen nästan precis 5 år, vilket betyder att  efter fyra oppositioner på olika delar av himlen upprepar de sig ungefärligt i en 5-årscykel. Psyche verkar också enligt bl.a. radarobservationer vara till ovanligt stor del metallisk, och NASA planerar att sända upp en “Psyche Orbiter” som kan göra detaljstudier. (Uppsändningen i oktober 2023 lyckades, men trots en extrakick från Mars 2026 kommer sonden med jonframdrivning inte fram till Psyche förrän 2029). oktober-23)

I mars 2017 var Psyche i opposition i Lejonet, men kom inte närmare jorden än ca 2,24 a.e. Av en lustig slump hade även nr 29 Amphitrite sin opposition precis samtidigt, och hela våren kunde man se dem nära varandra på himlen. Jag fångade dem i april i samma lilla fält i Lejonet. Bilderna är tagna med 360mm brännidd (Megrez-teleskopet), så att ha båda i samma fält (och nära en ljus stjärna) var ovanligt turligt.

Nästa opposition i maj 2018 syntes Psyche i Vågen, även denna gång ganska långt från jorden, men jag gjorde inga observationer.

I augusti 2019 var oppsositionen i Stenbocken(Capricorunus, Cap), med Psyche ca 1,70 a.e. från jorden. Jag observerade inte förrän i september, när avståndet vuxit till 1,89 a.e. Som vanligt har jag passat på när fältet innehåller en ljusstark stjärna.

En fjärde oppositionen i serien  kom i december 2020, högt på himlen i Oxen och 1,69 a.e. från jorden. Mina observationer är från januari 2021, med planeten 1,93 a.e. från jorden, och praktiskt nog i samma synfält som Aldebaran!

Fem år efter 2017 kom oppositionen den 2 mars, men liksom 2017 var jag för sent ute och observerade inte förrän i april, i precis samma fält nära rho Leo! (Bilderna är nu utsnitt från exponeringar med bara ett 85mm objektiv). Psyche är häpnadsväckande nära sin position fem år tidigare, 3,25 a.e. från solen, 2,56 a.e. från jorden, magnitud ca 11,5.

I maj 2023 observerade jag Psyche precis vid oppositionen nära alfa Librae. Avståndet från solen är 3,25 a.e., från jorden 2,24 a.e., och magnituden ca 10,6.