15 Eunomia

Asteroiden nr 15 Eunomia är den tionde största, 270 km i diameter. Den går i en typisk bana med a=2,64 a.e och perioden 4,30 år, och är ofta hyggligt ljusstark.

Före oppositionen den 3/10 2015 observerade jag den på gränsen mellan Pegasus och Andromeda

Nästa oppostion (20/2 2017) syntes den en bra bit söder om Lejonet, där jag inte tittade, och nästa igen (8/5 2018) var deklinationen -32 grader nere i Centaurus. Sen blev det bättre. Efter oppositionen den 13/8 2019 syns den här i Vattumannen (Aquarius, Aqr).