39 Laetitia

Asteroiden nr 39 Laetitia är en ganska typisk stor asteroid. Medelavståndet till solen är 2,77 a.e, omloppsperioden 4,61 år, och diametern omkring 155 km. Den kan komma inom 1,45 a.e. från jorden och har ganska högt albedo, så ljusstyrkan kan i gynnsamma fall nå magnitud 9,0.

Efter opposition den 18/8 2019 fångade jag Laetitia i Stenbocken på detta omaka par bilder. Avståndet från jorden är 1,65 a.e., magnituden ungefär 10,0, och den har börjat vika av söderut inför vändningen mot direkt rörelse igen.

Näst opposition skedde nära Betelgeuze i december 2020. Vid dessa observerationer i februari 2021 befann sig Laetitia nära Orions huvud (lam Ori) på väg att vända åter upp åt vänster. Avståndet från jorden var 2,05 a.e., och magnituden omkring 10,7.