12 Victoria

Asteroiden nr 12 Victoria är liten (120 km) för att ha ett så lågt upptäcktsnummer. Den har en ganska liten (a=2,33 a.e., P=3,56 år) och elliptisk bana kring solen, och kan i gynnsamma fall komma närmare än 1 a.e. från solen.

I september 2014 hade Vicoria en sådan gynnsam opposition i Pegasus, och jag tog ett par tydliga telebilder med en veckas mellanrum

Följande opposition i januari 2016 var Victoria mycket ljussvagare, och jag gjorde inga observationer. Nästa gång, i april 2017 var oppositionen på låg deklination nedanför Spica, och inte heller då fick jag några bilder. Innan oppositionen 22/11 2018 passerade Victoria  i utkanten av Hyaderna, och var därför lätt att hitta nära ljusstarka stjärnor. Även om den första bilden är misslyckad kan man se ett tydligt spår även av småplaneten, jmf högra bilden.