M17

M17, Svan-nebulosan, är liksom den närbelägna Örnnebulosan (M16) ett gasmoln med nybildade stjärnor. På överiktsbilder syns de bredvid varandra, mot en komplicerad vintergatsbakgrund med stjärnor och mörka stoftmoln.av

Med Megrez-teleskopet blir nebulosan mycket tydlig

medan bilden genom SW200 är för dålig för att visa mer