82 Alkmene

Asteroiden nr 82 Alkmene är ca 60 km i diameter och av S-typ, dvs med ganska ljus yta.  Perihelavståndet är 2,16 a.e., aphelavståndet 3,37 a.e., och omloppstiden runt solen 4,60 år.

Jag observerade Alkmene första gången nästan precis vid en opposition (17/4-22) nära Spica. Avståndet från solen är 2,46 a.e., från jorden 1,46 a.e., och magnituden ca 11,2.