88 Thisbe

Asteroiden nr 88 Thisbe är bland de femton största asteroiderna med en diamter omkring 220 km. Spektralt klassificeras den som B-typ, en undergrupp av C-typen, dvs ytan är mörk.  Perihelavståndet är 2,31 a.e., aphelavståndet 3,22 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,60 år.

Jag observerade Thisbe första gången (med 85mm kameraobjektiv) nära en gynnsam opposition i Fiskarna i september 2023. Avståndet från solen är här 2,41 a.e., från jorden 1,42 a.e., och magnituden ca 10,4.