31 Euphrosyne

Asteroiden nr 31 Euphrosyne är en av de tio största, ca 270 km i diameter. Ytan är dock mörk, och medelavståndet från solen (3,16 a.e.) ganska stort, så den blir sällan särskilt ljusstark. Perihelavståndet är ca 2,46 a.e, aphelavståndet 3,85 a.e., och omloppstiden runt solen 5,61 år.

Jag observerade Euphrosyne första gången nära en opposition i Valfisken i oktober 2022. Tiden mellan de två observationerna blev över två veckor, så Euphrosyne hann röra sig långt. Avståndet från solen var ungefär 2,84 a.e., från jorden 1,85 a.e., magnituden ca 10,8.