409 Aspasia

Asteroiden nr 409 Aspasia är stor (175 km), men har en kolhaltig yta och lågt albedo. Perioden är 4,13 år, och avståndet till solen varierar mellan 2,39 och 2,76 a.e. Oppositionen den 8 mars 2021 var ganska gynnsam, och jag kunde observera den tre veckor senare 1,56 a.e. från jorden (2,47 från solen) med ljusstyrka ungefär 11,2.

Även följande opposition (29/7-22) var gynnsam, och Aspasia syntes långt över ekliptikan nära theta i Örnen. Avståndet från solen var 2,50 a.e, från jorden 1,52 a.e. och ljusstyrkan igen ca 11,2.