409 Aspasia

Asteroiden nr 409 Aspasia är stor (175 km), men har en kolhaltig yta och lågt albedo. Perioden är 4,13 år, och avståndet till solen varierar mellan 2,39 och 2,76 a.e. Oppositionen den 8 mars 2021 var ganska gynnsam, och jag kunde observera den tre veckor senare 1,56 a.e. från jorden (2,47 från solen) med ljusstyrka ungefär 11,2.