C5 film

Jag har inte på länge filmat genom C5-teleskopet, men även det kan fungera bra.