93 Minerva

Asteroiden nr 93 Minerva är ca 150 km i diameter, med ett medelavstånd till solen på 2,76 a.e., omloppsperiod 4,58 år. Den är dock ovanlig genom att man genom avancerade observationer kunnat iaktta två små (3-5 km) satelliter i omlopp kring huvudkroppen.

Mina bilder är från nära oppositionen 9/3 2021, med Minerva 2,85 a.e. från solen och 1,87 a.e. från jorden, magnitud 11,8.