93 Minerva

Asteroiden nr 93 Minerva är stor (ca 150 km i diameter), men med mörk yta (C-typ). Medelavståndet från solen är 2,76 a.e., omloppsperiod 4,58 år. Perihelium ligger vid 2,37 a.e. och aphelium vid 3,14 a.e. , och banans inklination mot ekliptikan är ca 9 grader. Den utmärker sig genom att man genom avancerade observationer kunnat iaktta två små (3-5 km) satelliter i omlopp kring huvudkroppen.

Mina bilder är från nära oppositionen 9/3 2021, med Minerva 2,85 a.e. från solen och 1,87 a.e. från jorden, magnitud 11,8.