54 Alexandra

Asteroiden nr 54 Alexandra är ca 155 km i diameter, men med mörk yta (C-typ). Perihelavståndet är 2,18 a.e., aphelavståndet 3,24 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,47 år.

Jag observerade Alexandra första gången en månad efter en perihelieopposition den 21/7 2023 som skedde vid deklination -26 grader i Skytten. Den har här kommit lite längre norrut (-23), men var ändå svår att observera bara med teleobjektiv. Avståndet från solen var 2,18 a.e., från jorden 1,16 a.e., och magnituden ca 11,0.